O spoločnosti

           GF consulting, s.r.o., je poradenská spoločnosť  špecializujúca sa na rozvoj obchodnej stratégie pre začínajúce a vyspelé podniky. Naším cieľom je identifikovať  príležitosti a vytvárať  kroky na zlepšenie trajektórie rastu. Zakladateľka Margaréta Fabiánová strávila viac ako 21 rokov v podnikových a startupových prostrediach, ktoré sú vedené strategickým i produktovým manažmentom, marketingom a analytikou v SK/CZ  v rôznych odvetviach. Koordináciou viacerých projektov v dcérskych spoločnostiach investičnej skupiny HTC Investments priniesla inovatívne riešenia, návrhy, synergie a biznis riešenia nielen z pohľadu progresu značky, ale i strategického riešenia biznis projektov. Pôsobila ako projektová manažérka, korporátna riaditeľka, členka dozorných rád, členka predstavenstva. V roku 2017 získala ocenenie Marketér roka 2016 za realizáciu novej marketingovej stratégie úspešnej na medzinárodných trhoch. Je držiteľkou certifikátu CIMA B Českého inštitútu pre marketing – marketingový špecialista. V súčasnosti pôsobí ako poradkyňa pre začínajúce a vyspelé podniky, lektorka na univerzitách a mentorka pre mladých marketingových profesionálov. Poskytuje podporu spoločnostiam pri rozvoji obchodných stratégií, zlepšovaním produktívnosti a efektívnosti kľúčových operácií, riadenia interných  procesov v spoločnosti ako i podpora startupových projektov na Slovensku. Svoje know-how, odbornosť  a skúsenosti získava na základe praktických skúseností pri riadení a koordinovaní projektov vo výrobnej i v nevýrobnej oblasti. Spolupracovala v rámci projektov v spoločnostiach Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina, Burgmaier, Driving Academy, Drucker, HELLA Slovakia Lighting, HTC investments, Interpolis, Jastar Plus, Jeti USA, Kinex Bearings, Kúpele Trenčianske Teplice, Samad, Samo Europe, Slovakiaring, SL Slovakia, SPU FEM, Unicorn Decoration, Víno Nitra, Vitis Pezinok, Zetor Engineering, Zetor Tractors ai. 

         GF consulting, s.r.o., Vám zaistí riešenia prispôsobené na mieru Vašej spoločnosti, tak aby podporovali Vašu schopnosť  reagovať  na zvyšujúcu sa konkurenciu, riziká, náklady a aktuálnu situáciu na trhu.  Implementujeme  osvedčené postupy, nástroje, vzory pomáhame s plánovaním, projektovaním a riadením zmien, analýzou fungovania podnikania, modelovaním a hodnotením,  pri rozvoji obchodných prípadov, vývoji požiadaviek a riešení,  pri pomoci zameranej na širokú škálu záležitostí spojených so zvyšovaním výkonnosti. Spoločnosť je držiteľom osvedčenia ADR bezpečnostného poradcu, osvedčenia Odborne Spôsobilá Osoba (OSO) na autorizované spracovateľské činnosti (§ 95 ods. 4 a 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch)