Referencie

Spoločnosť  GF consulting spolupracuje so začínajúcimi podnikmi v ranom a strednom štádiu už viac ako osem rokov a poskytuje im poradenstvo v oblasti predaja, marketingu, oceňovania produktov, organizačnej štruktúry a pod. Zistite, prečo sú tieto firmy výnimočné, čo zažívajú, keď pomocou GF consulting, s.r.o., využijete príležitosti. Všetky uvedené značky sú zároveň "love brandom" - obľúbenými značkami spoločnosti GF consulting.