Služby

GF consulting, s.r.o., podporuje klientov z etablovaných spoločností a startupov pri strategickom plánovaní, príprave nových biznis modelov, go-to market stratégiách, na zmenách organizačnej kultúry a na organizačnej transformácii. Podporujeme klientov pri presadzovaní zmien identifikovaním kľúčových problémov, vytváraním a implementáciou plánu reštrukturalizácie. S jasnou stratégiou získate predstavu o svojej sile, prednostiach a mieste na trhu. Môžete byť  s nami efektívny, pretože viete, čo je pre váš biznis dôležité a čo nie.

Naše hodnoty :
„ Čestnosť, zodpovednosť, úprimnosť “

Ponúkame:

 • Stratégie a budovanie značky pre angažovanosť  zákazníkov

 • Príprava investičného a biznis modelu

 • Inovácia a podpora predaja pre MSP

 • Príprava zadania a koordinácia reklamnej kampane na základe obchodného plánu a finančného riadenia (ROI)

 • Nákup produktov – synergie

 • Marketingový audit spoločností

 • CRM -  systém na vytváranie a posilňovanie vzťahov so zákazníkmi

 • Media Development, Integrácia sociálnych médií

 • Transformácia, riadenie predaja, rozvoj podnikania

 • Riadenie agentúry pre globálnu expanziu

 • Management podniku v rámci reštrukturalizácie

 • Interná a externá komunikácia


 • EKO-inovačné aktivity

 • Organizačný dizajn, ochranné známky, patentové prihlášky

 • Interakcia – rady pre vývoj webových stránok a vývoj databázy

 • Rozvoj a optimalizácia ľudských zdrojov v organizácii

 • Nastavenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPIs)

 • Príprava a vyjednávanie zmlúv o obchodných,

 • Marketingových, elektronických službách, GDPR a i.

 • Vyhodnotenie efektívnosti využívania zdrojov a redukcia nákladov

 • Optimalizácia  firemných procesov

 • Zabezpečenie transparentného výberu dodávateľov

 • Synergie v rámci riadenia projektov v holdingu (medzi dcérami)

 • Služby ADR bezpečnostného poradcu